Allcons
Allcons
Menu
Reference

Územní plán Městysu Kácov a jeho změny

Popis

Průběžné zpracování územní dokumentace a jejich změn správního území Městysu Kácov a čtyř meších sídel, které začalo digitalizací, původně ještě ručně kresleného, územního plánu. Zaměřili jsme se na polyfunkční rozvoj území se zaměřením umožnit novou obytnou zástavbu, rozvoj občanské vybavenosti veřejné a komerční i rozvoj pracovních příležitostí v samotném Kácovu. Zadáním bylo zachování venkovského rázu čtyř menších sídel a zemědělského využití krajiny na kvalitních zemědělských půdách, využití potenciálu údolí řeky Sázavy pro hromadnou i individuální rekreaci včetně vodáckého sportu při zajištění zájmů a požadavků na ochranu přírody a krajiny. Neobhospodařovávané a málo kvalitní zemědělská půda byla využita pro golfový areál, kterým bude zároveň zajištěna kvalitní údržba krajiny. Součástí projektu byl i rozvoj technické a dopravní infrastruktury, hlavně zajištění centrálního zásobování pitnou vodou a likvidaci splaškových vod na ČOV (neznečišťování řeky Sázavy).

Rok realizace
2014 - 2019 (změny č. 6 až č. 9 ÚP)
Lokalita
Středočeský kraj, ORP Kutná Hora, K.ú. Kácov, Zliv, Zderadiny
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top