Allcons
Allcons
Menu
Reference

Územní plán Popovičky

Popis

Na tomto zadání se jedná o tři venkovská sídla s převahou smíšeného bydlení, obklopená zemědělskou půdou. Hlavním směrem rozvoje obce je smíšené a individuální bydlení a sportovně rekreační aktivity spolu s rozvojem sídelní zeleně. Pro novou obytnou zástavbu byla zpracována i podrobnější územní studie. Součástí projektu byla stabilizace a rozvoj golfového areálu nový tenisový klub a jezdecký areál, vymezení územního systému ekologické stability a krajinné zeleně, nová výsadba lesů, doplnění občanské vybavenosti včetně využití zámku Nebřenice (chráněná kulturní památka). Naplánovali jsme zlepšení obytného prostředí (zásobování pitnou vodou, kanalizace a ČOV), přeložku komunikace III/00320, doplnění hipostezky, pěších a cyklistických tras. Převedli jsme dokumentaci na novou standardizovanou podobu dle Jednotného standardu územně plánovací dokumentace platného od 1.1.2023 dle novelizovaných vyhlášek o územním plánování č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb.

Rok realizace
2022, 2023
Lokalita
Středočeský kraj, ORP Říčany, K.ú. Popovičky, Chomutovice u Dobřejovic
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top