Allcons
Allcons
Menu
Reference

Změna č. 2 ÚP Pečky a Konverze ÚP do nového standardu

Popis

Město Pečky, v jehož správním území je obec Velké Chvalovice, leží na hlavním drážním koridoru Kolín – Praha. Naším úkolem byla revize využití ploch a zástavby správního území.

Změna se soustředila na rozvoj občanského vybavení a malovýroby, aktualizaci stávajícího stavu území a úpravu podmínek prostorového uspořádání, doplnění dopravního řešení města a řešení sportovních ploch v části Velké Chvalovice.

Nově byly stanoveny podrobné podmínky obytné zástavby na úrovni regulačního plánu.

Stávající dokumentace byla převedena na novou standardizovanou podobu dle Jednotného standardu územně plánovací dokumentace platného od 1.1.2023 dle novelizovaných vyhlášek o územním plánování č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 SB.

Rok realizace
2022, 2023
Lokalita
Středočeský kraj, ORP Kolín, K.ú. Pečky, Velké Chvalovice
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top