Allcons
Allcons
Menu
Reference

Diagnostika šroubových spojů ocelových konstrukcí kouřovodů v elektrárně

Popis

V rámci modernizace kouřovodů byl u stávajících ocelových podpor během stavebních prací shledán zkorodovaný spojovací materiál anebo spojovací materiál o neznámých materiálových vlastnostech (pevnostech). Proto byla provedena dodatečná diagnostika šroubových spojů s cílem identifikovat stav a třídu pevnosti spojovacího materiálu na šroubovaných stycích podpor kouřovodů. V případě, že třída pevnosti byla jiná, než vyžaduje projektová dokumentace, šroubový spoj byl neoznačený (neidentifikovatelný), zkorodovaný, poškozený, či nevhodné délky, byl šroubový spoj zaevidován do dokumentace, změřen a pro tento spoj vykázán nový a správný spojovací materiál.

Rok realizace
08/2021
Lokalita
Elektrárna Chvaletice, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top