Allcons
Allcons
Menu

Digitalizace a BIM

BIM (Building Information Management) je moderní technologie, která umožňuje vytvářet digitální modely staveb a plánovat jejich výstavbu i údržbu. Zavedením této metody do projekčního a návrhového procesu dokážeme lépe zpracovat a vyjádřit záměry investora, architekta a všech zúčastněných profesí, včetně dodavatelů. BIM přináší zefektivnění služeb i celého procesu, neboť nedochází ke ztrátám důležitých informací a každý návrh či změna jsou okamžitě podchyceny v digitálních modelech stavby. Výstupy metody BIM mají rozsáhlé využití: pro potřeby Facility Managementu či regeneraci brownfieldů, kde podporují efektivní plánování a optimalizují náklady.

Prostřednictvím metody BIM poskytujeme zákazníkům služby v rámci digitalizace stavebnictví, tzv. Stavebnictví 4.0. Podílíme se též na zavedení BIM/VDC (Virtual Design and Construction) do výuky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Digitalizace a BIM
  • 3D skenování stávajících objektů a technologií moderním zařízením Trimble
  • tvorba digitálních modelů staveb z dat získaných 3D skenováním
  • koordinace rozsáhlých projektů prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE)
  • optimalizace a automatizace procesů projekční činnosti prostřednictvím programových doplňků
  • vytvoření nové dokumentace objektů, všech stupňů detailu, tzv. LOIN, generovaných z digitálních modelů. Tento proces slouží k vytvoření výkresové a textové dokumentace k objektům, kde původní dokumentace není dostupná nebo neexistuje
  • pasportizace staveb

Reference digitalizace a BIM

> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top