Allcons
Allcons
Menu

Projekty a realizace technologických celků

Poskytujeme kompletní servis od navrhování k realizaci technologických celků nejen v České republice, ale i po celém světě. Disponujeme týmem profesně provázaných odborníků, který díky svým dlouholetým zkušenostem a znalostem přináší kreativní, efektivní a ekonomická řešení a umožní proměnit váš záměr v realitu.

Projektová dokumentace staveb:
 • koncepční návrh
 • studie proveditelnosti – technická část
 • projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • projektová dokumentace pro vydání společného povolení
 • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • dokumentace bouracích prací
 • projektová dokumentace pro provádění stavby
 • realizační dokumentace
 • dílenská (výrobní) dokumentace
 • dokumentace změny stavby před dokončením
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dokumentace skutečného stavu
 • pasportizace stávajících objektů
Dokumentace investičních projektů
 • předběžná studie
 • studie příležitostí
 • studie / koncepční návrh
 • studie proveditelnosti
 • dokumentace souborného řešení projektu
 • technické due dilligence a posouzení energetických systémů
 • optimalizace provozu energetických systémů
 • asistence při výběru EPC dodavatele
 • zpracování tendrové dokumentace
 • příprava kontraktu – tvorba technické části
Ostatní dokumentace
 • BIM (Building Information Modelling) pro stávající i nové stavby
 • dokumentace k výběrovému řízení
 • tvorba a údržba koordinačních situací / generelů / základních map výrobních závodů
Realizace
 • konstrukce pro energetiku a teplárenský průmysl
 • různé druhy technologických ocelových konstrukcí (strojovny, kotelny, technologické mosty, licí plošiny, chladící komory pro kontinuální lití oceli a ostatní technologické objekty)
 • potrubní a dopravníkové mosty, potrubní systémy: pneu doprava, dálková doprava popílku, tlaková potrubí, odprašovací potrubí o velkých průměrech a jiné
 • konstrukce pro skladování materiálu: zásobníky, sila
 • odprašovací systémy: potrubní rozvody, filtry, komíny
 • haly a různé skladovací prostory
 • rekonstrukce a sanace stávajících konstrukcí
 • speciální konstrukce na základě zvláštních požadavků zákazníka

Reference projekce a realizace technologických celků

> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top