Allcons
Allcons
Menu

Procesní technologie a potrubní systémy

V oboru strojní technologie a procesního inženýrství plníme funkci generálního projektanta a navrhujeme technologická řešení, zejména v oboru výstavby energetických zdrojů. Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci v oblastech výroby elektrické energie, tepla, v chemickém průmyslu, jakož i v jiných průmyslových oborech.  Zajišťujeme mezioborovou koordinaci včetně zapracování návazných profesí (stavba, technologické elektro, ASŘTP a podobně)
a tvorbu další vyžadované dokumentace, jako například studie HAZOP, SIL, protokoly o určení vnějších vlivů atd. Veškeré projekční práce provádíme za použití 3D systémů, což nám umožňuje spolupráci s jinými subjekty na bázi BIM pravidel.

Projektová dokumentace staveb:
 • předběžná studie
 • koncepční návrh
 • studie proveditelnosti (technická část)
 • projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • projektová dokumentace pro vydání společného povolení
 • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • dokumentace demontáží
 • projektová dokumentace pro provádění stavby
 • realizační dokumentace
 • dokumentace změny stavby před dokončením
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dokumentace skutečného stavu
Další činnosti a dokumentace:
 • technické due diligence a posouzení energetických systémů
 • optimalizace provozu energetických systémů
 • asistence při výběru EPC dodavatele
 • zpracování tendrové dokumentace
 • příprava kontraktu – tvorba technické části
 • bilanční výpočty
 • pevnostní výpočty potrubí
 • zpracování potrubních systémů s pomocí 3D projektování (3D model, izometrická schémata, specifikace materiálů, specifikace nátěrů a izolací apod.)
Zpracovávané technologické celky:

Naše firma zpracovává návrhy technologických zařízení zejména v oblasti klasické energetiky. Jsou to například:

 • zařízení kotelen pro spalování klasických i alternativních paliv
 • hospodářství paliv
 • popelová hospodářství
 • systémy spalin, včetně čištění spalin
 • zařízení strojoven energetických celků
 • vodní hospodářství
 • spojovací potrubí vnější a vnitřní (pára, napájecí voda, vzduch, paliva)
 • systémy napájení
 • systémy odplynění
 • kondenzátní systémy
 • systémy chladící vody
 • systémy stlačeného vzduchu a plynů
 • další systémy dle použité technologie
Zpracování technologie v jiných odvětvích průmyslu, zejména potrubních systémů:
 • papírenský průmysl
 • petrochemie
 • plynárenství
 • případně další odvětví

Reference procesních technologií a potrubních systémů

> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top