Allcons
Allcons
Menu
Reference

Kontrola kouřovodů a klapek v elektrárně

Popis

V rámci souběhu krátkých odstávek byla provedena kontrola stavu kouřovodů, bypassů, klapek a kompenzátorů pro bloky B2, B3 a B4. Jelikož odstávka byla velice krátká, kontrola musela proběhnout neprodleně po odstavení bloků a musela být pečlivě naplánována. Konkrétně se jednalo o: vizuální kontrolu povrchu kouřovodů, klapek, bypassů, ultrazvukové měření zbytkové tloušťky materiálu, měření tloušťky protikorozní ochrany, kontrola stavu klapek včetně vyzkoušení jejich funkčnosti. Na závěr byla zpracována zpráva o prohlídce včetně fotodokumentace.

Rok realizace
09/2022
Lokalita
Elektrárna Počerady, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top