Allcons
Allcons
Menu
Reference

Projektová a výrobní dokumentace ocelových konstrukcí montážních plošin

Popis

Zhotovení čtyřech stanovišť nového typu montážní linky letadel řady A320. Oproti předchozímu systému (posun letadel při montáži kolmo na podélnou osu letadla) je nově posun montážní linky orientován ve směru podélné osy letadla.  Současně z důvodů urychlení a zefektivnění montáže jsou použity větší montážní podskupiny. Plošiny jsou atypické tím, že jimi prochází nosné sloupy plošiny čtvrté úrovně.

  • Basic Engineering, předběžný soupis materiálu sumarizační
  • Pevnostní výpočet
  • Výrobní výkresy
  • Detailní rozpis materiálu podle svařenců
Rok realizace
10/2021 zahájení - Basic engineering
05/2022 – 11/2022 pozastaveno ze strany zákazníka z důvodu upřesnění polohovacího zařízení a dospecifikace 4 patra.
10/2022 – úprava Basic engineering,
11/2022 – 05/2023 výrobní dokumentace
Lokalita
Airbus, Hamburg, Germany
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top