Allcons
Allcons
Menu
Reference

Skenování stávajících objektů

Popis

V tomto areálu bylo skenováno více objektů pro vytvoření modelu stávajících konstrukcí a technologií pro rozsáhlou rekonstrukci na objektech v Mondi Štětí, vzhledem k zachování stávající technologie, která byla doplněna o nová zařízení a propojení potrubí.

Jedná se o technologické objekty kaustifikace, které zajišťují regeneraci chemických roztoků, používaných ve varně celulózy.

Jde o následující technologie:

  • Zařízení pro novou dekantační odstředivku
  • Zařízení pro chlazení zeleného louhu
  • Přívod chladící vody z čerpací stanice chladící vody
  • Přeložky stávajících potrubních tras, které musí ustoupit nové technologii
  • Potrubní propojení nové kaustifikační nádrže
  • Potrubní propojení pro nové kompresory filtrů vápenného mléka

Tato technologická zařízení jsou umístěna v několika objektech a obsahují čerpadla, nádrže, kompresory a podobně. Jsou umístěna jak ve vnitřních prostorech, tak ve venkovním prostředí. V průběhu prací byly skenovány i potrubní mosty s potrubními trasami.

Rok realizace
1. etapa: 2/2023 – Objekt C304
2. etapa: 2/2023 – Potrubní mosty, Kouřovod, Kompresorová stanice PDW1 a PDW2
3. etapa: 3/2023 – Dekantační odstředivka, Kaustrifikační nádrže
Lokalita
Mondi Štětí
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top