Allcons
Allcons
Menu
Reference

Smart 3D model Kafkova domu

Popis

Vytvořili jsme prostorový model objektu Kafkův dům. Jeho výsledkem jsou stavební výkresy stávajícího stavu (půdorysy, řezy a pohledy) a 3D model stavby, do kterého budou vsazena zařízení navazujících profesí, jako zařizovací předměty, vzduchotechnické jednotky, radiátory, elektronická zařízení, hydranty atd.

Prostorový model, který je určen zejména pro správu objektu je možné pravidelně aktualizovat dle provedených změn. Lze sledovat například pravidelné revize zařízení, napojení jednotlivých radiátorů, zapojení zásuvkových, světelných a slaboproudých okruhů, inventarizaci hasících zařízeních atd.

Proces vytváření 3D modelu je rozdělen do následujících etap:

  1.  etapa: zaměřování stávajícího objektu a vytváření prostorového mračna bodů
  2. etapa: z mračna bodů vynášení 3D modelu objektu v BIM programu
  3. etapa: vnesení zařizovacích předmětů, radiátorů a dalších zařízení, včetně jejich specifikací.
Rok realizace
2022/2023
Lokalita
Praha, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top