Allcons
Allcons
Menu
Reference

Výchozí prohlídky podpůrných ocelových konstrukcí ve vývodových polích elektrárny

Popis

V obou případech se jedná o starší ocelové konstrukce ze 70. let 20. století, ke kterým není k dispozici záznam o provedení výchozí prohlídky. Proto byly provedeny dodatečné výchozí prohlídky podpůrných ocelových konstrukcí dle normy ČSN 73 2604. Nalezené závady byly zaprotokolovány, byla navržena jejich oprava a další opatření zahrnující modernizaci a dílčí úpravy podpůrné ocelové konstrukce pod zapouzdřenými vodiči včetně návrhu na doplnění chybějící projektové dokumentace.

Rok realizace
06/2022
Lokalita
Elektrárna Počerady, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top