Allcons
Allcons
Menu
Reference

Kompletní projektová dokumentace k realizaci výměny ohřívačů teplé vody

Popis

Zakázka spočívala v dodání kompletní projektové dokumentace k realizaci výměny ohřívačů teplé vody (teplených výměníků) pro každý hlavní výrobní blok. Součástí výměn ohřívačů byl i projekt potrubních rozvodů páry, teplé vody, kondenzátu a ostatních technologických plynů, včetně čerpadel a jiných strojních technologií. Jelikož dokumentace skutečného stavu ocelové konstrukce haly nebyla kompletní, musel proběhnout průzkum a zaměření před zahájením projekčních prací. Činnosti na této zakázce:

  • Průzkum a zaměření stávajících nosných ocelových konstrukcí
  • Návrh veškerého dispozičního uspořádání ohřívačů a ostatních strojních technologií (potrubní rozvody, podpůrné prvky, armatury, uzávěry, systémy měření, obslužné plošiny, čerpadla, rozdělovače páry apod.)
  • Statický přepočet ocelové konstrukce včetně návrhu zesílení pro nevyhovující prvky
  • Projektová dokumentace veškerých prvků strojní technologie
  • Projektová dokumentace ocelových a betonových konstrukcí: dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby, výrobní dokumentace, dokumentace skutečného stavu
  • Autorský dozor a technická podpora od projektu až po realizaci
Rok realizace
12/2018 – 09/2019
Lokalita
Jaderná elektrárna Temelín, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top