Allcons
Allcons
Menu
Reference

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - dávkování sorbentu do spalin

Popis

Instalace zařízení pro snižování obsahu rtuti na pěti blocích elektrárny Počerady (5 x 200 MWe).

Předmětem byla dokumentace ve stupni „Dokumentace pro vydání stavebního povolení“.

Technologie obsahovala následující zařízení:

  • 3 x jednotka pro vykládku nákladních vozidel
  • 3 x skladovací silo sorbentu (aktivní uhlí)
  • 5 x mezisilo sorbentu
  • 5 x pneumatický ejektor
  • 5 x vstřikovací porty
  • 5 x dmychadla vzduchu pro vstřikování sorbentu
  • 3 x inertizace dusíkem

Spotřeba sorbentu byla stanovena na 20 – 200 kg/h na blok. Aktivní uhlí, skladované v sile je fluidizováno vzduchem ze stávajícího rozvodu tlakového vzduchu a pomocí pneudopravy je dopravováno ke vstřikovacím tryskám a je rozprašováno do kouřovodů, kde dochází k absorpci rtuti ze spalin. Součástí dokumentace byl (mimo dokumentace pro stavební povolení) také protokol o určení vnějších vlivů, dokumentace ochrany proti výbuchu a další dokumenty.

Zakázka byla v naší firmě zpracována nejen z hlediska technologie, součástí byla rovněž dokumentace stavby a ocelových konstrukcí v daném stupni dokumentace. Části technologické elektro a ASŘTP byly zajištěny subdodavatelsky v režii ALLCONS.

Rok realizace
12/2022 - 01/2023
Lokalita
Počerady, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top