Allcons
Allcons
Menu
Reference

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - snižování emisí rtuti

Popis

Tvorba dokumentace pro instalaci zařízení pro snižování emisí rtuti na třech blocích Elektrárny Prunéřov (3 x 200MWe). Jedná se o dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Technologie obsahovala následující zařízení:

  • 1 x jednotka pro vykládku nákladních vozidel
  • 1 x skladovací silo sorbentu (aktivní uhlí) 100 m3
  • 3 x denní silo sorbentu 5 m3
  • 3 x pneumatický ejektor
  • 3 x vstřikovací porty
  • 4 x dmychadlo vzduchu pro vstřikování sorbentu
  • 2 x kompresor pro dopravu sorbentu do denních sil
  • 1 x inertizace dusíkem

Spotřeba sorbentu byla stanovena na 20 – 200 kg/h na blok.  Aktivní uhlí, skladované v sile je fluidizováno vzduchem ze stávajícího rozvodu tlakového vzduchu a pomocí pneudopravy je dopravováno do denních sil k jednotlivým blokům. Dále je aktivní uhlí pomocí pneudopravy dopravováno ke vstřikovacím tryskám a je rozprašováno do kouřovodů, kde dochází k absorpci rtuti ze spalin. Součástí dokumentace byl (mimo dokumentace pro stavební povolení) také protokol o určení vnějších vlivů, dokumentace ochrany proti výbuchu, seznam vyhrazených technických zařízení a další dokumenty.

Zakázka byla v naší firmě zpracována nejen z hlediska technologie, součástí byla také dokumentace stavby a ocelových konstrukcí v daném stupni dokumentace. Části technologické elektro a ASŘTP byly zajištěny subdodavatelsky v režii ALLCONS.

Rok realizace
01/2022 - 03/2022
Lokalita
Prunéřov, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top