Allcons
Allcons
Menu
Reference

Projektová dokumentace, výroba a montáž zásobníku na nedohasky

Popis

Předmětem projektu byla kompletní dodávka zásobníku na nedohasky z pecí FMR včetně úprav a zesílení stávající nosné konstrukce. Práce spočívaly v:

  • Prohlídka a zaměření oblasti instalace nového zásobníku
  • Diagnostika stávajících konstrukcí
  • Statický výpočet nového zásobníku a stávajících dotčených ocelových konstrukcí včetně návrhu zesílení
  • Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí
  • Výroba a montáž zásobníku a zesilujících prvků

Klíčovým bodem celého projektu byla samotná montáž. Jelikož montáž probíhala v zimním deštivém období a jediným přijatelným způsobem montáže byla montáž přes střechu a tudíž bylo nutné její otevření, montáž musela být velice pečlivě naplánována a musela proběhnout velmi rychle, protože do objektu haly z důvodu prašného prostředí nesměla proniknout žádná dešťová voda.

Rok realizace
11/2017 – 02/2018
Lokalita
Vápenka Čertovy schody, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top