Allcons
Allcons
Menu
Reference

Statický přepočet, výměna zkorodovaných prvků a zesilování podpůrné ocelové konstrukce

Popis

Práce byly provedeny v následujícím sledu:

  • Prohlídka a diagnostika konstrukce s určením zkorodovaných prvků na výměnu
  • Zaměření ocelové konstrukce a stanovení dimenzí ocelových prvků
  • Statický přepočet konstrukce s návrhem zesílení
  • Výrobní dokumentace měněných a zesilovaných dílů a výroba těchto prvků
  • Vlastní realizace výměny zkorodovaných prvků a zesílení dle statického výpočtu
  • Dokumentace skutečného stavu
  • Provedení výchozí prohlídky dle ČSN 73 2604.

Jelikož k ocelové konstrukci nebyla dochována žádná dokumentace, práce postupovaly ve výše uvedeném sledu. Celá realizace byla náročná jak z pohledu časového (odstávka zařízení 4 týdny), tak i z pohledu vlastní realizace (přísné požadavky na podepření zapouzdřených vodičů při výměně podpůrných nosných prvků).

Rok realizace
04/2022 – 07/2022
Lokalita
Elektrárna Počerady, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top