Allcons
Allcons
Menu
Reference

Výchozí prohlídky ocelových konstrukcí absorbéru v elektrárně

Popis

Po rekonstrukci objektu byla provedena prohlídka ocelových konstrukcích tělesa absorbéru ABS1, nosné ocelové konstrukce ABS1, ocelové konstrukce budovy OJS, energomostu a sousedících obslužných plošin a žebříků v elektrárně Dětmarovice. Prohlídky byly provedeny jako výchozí dle ČSN 73 2604. Nalezené závady byly zaprotokolovány, byla navržena jejich oprava a termín odstranění. Zároveň byly definovány závady, které bránily předání zařízení do užívání. Předmětem kontroly byly zejména následující činnosti:

  • Shoda projektové dokumentace s namontovaným stavem
  • Provedení detailů – kotvení, šroubové a svarové spoje
  • Utažení šroubových spojů
  • Deformace konstrukce po smontování
  • Provedení protikorozní ochrany
  • Splnění bezpečnostních požadavků – normy ČSN EN ISO 14122-(1-4)
Rok realizace
05/2021
Lokalita
Elektrárna Dětmarovice, Česká republika
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top