Allcons
Allcons
Menu

Územní plánování a urbanismus

Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci s městy a obcemi, která je podpořena osobní znalostí prostředí, ohledem na obyvatele a kvalitu jejich života. V rámci našich ucelených služeb nabízíme zákazníkům (územně samosprávním celkům, stejně jako investorům) řešení využití území a zásady jeho uspořádání.

Územní plánování a urbanismus
  • tvorba a změny územního plánu
  • digitalizace a standardizace územního plánu (konverze územních plánů do nového standardu platného od 1.1.2023)
  • tvorba a změny regulačního plánu
  • územní studie
  • průzkumy a rozbory řešeného území
  • tvorba a změny územní studie zástavby, krajiny, veřejných prostranství, veřejné zeleně, výrobních areálů, dopravní a technické infrastruktury aj.
  • odborné konzultace v oblasti územního rozvoje
  • tvorba strategického plánu

Reference územního plánování

> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top